Diagnoza

Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:

  • rozwoju intelektualnego,
  • osobowości,
  • sfery emocjonalno-społecznej.