Konferencje

Czynny udział:

 • XI Konferencja Profilaktyczna organizowana przez Urząd Miasta, Kędzierzyn-Koźle, 16 maja 2019 r.
 • Konferencja Status i zadania pedagoga i psychologa w szkole wobec wyzwań współczesnej edukacji organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, prowadzenie warsztatów wraz z dr Urszulą Strzelczyk-Raduli: Superwizja działań interwencyjnych pedagogów i psychologów szkolnych w pracy z rodzinami w kryzysie. Kamień Sląski, 7-8 listopada 2017 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej”, organizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, prelekcja: „Dobre rozwiązania w organizowaniu rodzinnej pieczy zastępczej„, Kędzierzyn-Koźle 3 lutego 2017 r.
 • Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Cyberprzemoc, handel ludźmi, dopalacze… – nowe zagrożenia i wyzwania dla wychowania oraz bezpieczeństwa” organizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Opolu oraz Sąd Okręgowy w Opolu. Członek komitetu naukowego i merytorycznego konferencji, prowadzenie warsztatu panelowego: „Wstępna diagnoza środowiska rodzinnego dziecka z problemami w zachowaniu”.  Opole, 27 września 2016 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Asystentura rodzin – założenia a rzeczywistość”. Ekspert w dyskusji panelowej „Specyfika pracy z rodziną w kryzysie”. Kędzierzyn-Koźle, 18 maja 2016 r.

Uczestnictwo:

 • Konferencja W poszukiwaniu tożsamości, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie-Koźlu, 9 marca 2023 r.
 • Konferencja Naukowa Ciało z waty, ciało z kamienia – refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA, organizowana przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków, 01 czerwca 2018 r.
 • X Konferencja Profilaktyczna organizowana przez Urząd Miasta, Kędzierzyn-Koźle, 24 maja 2018 r.
 • V Konferencja Naukowo-Metodyczna Przemoc wobec różnych grup osób organizowana przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Uniwersytet Opolski, Kędzierzyn-Koźle, 22 maja 2018 r.
 • IV Konferencja Naukowo-Metodyczna Funkcjonowanie rodzin z problemem długotrwałej choroby, organizowana przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Uniwersytet Opolski, Kędzierzyn-Koźle, 20 czerwiec 2017 r.
 • Konferencja Profilaktyczna o alkoholizmie organizowana przez Urząd Miasta, 25 maja 2017 r.
 • Konferencja Dziecko /uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w reformie edukacji organizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, 9 maja 2017 r.
 • Konferencja Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, organizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Uniwersytet Opolski, 03 luty 2017 r.
 • III Konferencja Naukowo-Metodyczna Asystentura rodzin – założenia a rzeczywistość, organizowana przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Uniwersytet Opolski, Kędzierzyn-Koźle, 18 maja 2016 r.
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowejWspółczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa, organizowana przez Uniwersytet Śląski, Katowice, 13-14 listopada 2014 r.
 • X Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw, organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa, 21-22 październik 2013 r.
 • I Kongres Nauk Sądowych, Warszawa, 27 listopad 2010 r.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sądowej Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego oraz interwencji psychologiczni-pedagogicznych w Rodzinnym Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, 15-16 listopada 2010 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pozycja ofiary w postępowaniu karnym – standardy europejskie a prawo krajowe organizowana przez Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 6-7 maj 2008 r.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw, organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa, 26-27 listopad 2007 r.