Kursy i szkolenia

Ukończone kursy i szkolenia:

 • 29 listopada 2023 r. szkolenie pt. Jak pracować z osobami, które doświadczają przemocy domowej?” zorganizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog.
 • 23 listopada 2023 r. szkolenie pt. Jak reagować na samouszkodzenia u nastolatków” zorganizowane przez Forum Media Polska.
 • 21 czerwca 2023 r. webinar pt. Trening regulacji emocji dla przedszkolaków: jak osiągnąć wewnętrzny spokój” zorganizowany przez wydawnictwo Zaufany Terapeuta.
 • 27 marca 2023 r. webinar pt. Jak odpuścić perfekcjonizm” zorganizowany przez wydawnictwo Zaufany Terapeuta.
 • 7 marca 2023 r. szkolenie i egzamin uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności: psycholog, zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.
 • 9 grudnia 2022 r. kurs e-learningowy pt. Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 1 grudnia 2022 r. webinar pt. Jak praktykować wdzięczność u dzieci” zorganizowany przez wydawnictwo Zaufany Terapeuta.
 • 12 listopada 2022 r. kurs e-learningowy pt. Rozwijanie umiejętności uczenia się” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 14 października 2022 r. kurs e-learningowy pt. „Trening koncentracji uwagi i pamięci” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 7 października 2022 r. kurs e-learningowy pt. Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 24 czerwca 2022 r. kurs e-learningowy pt. Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 17 czerwca 2022 r. kurs e-learningowy pt. Motywowanie uczniów do nauki” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 10 czerwca 2022 r. kurs e-learningowy pt. Wykorzystanie bajki w terapii dzieci” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 18 marca 2021 r. szkolenie on-line pt. „(Nie)widzialna nastoletnia depresja” zorganizowane przez Forum Przeciw Depresji.
 • 19 października 2020 r. szkolenie on-line pt. „Nie ma złych emocji, są tylko nieprzyjemne. Jak poradzić sobie ze strachem i lękiem?” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN.
 • 27 września 2020 r. szkolenie on-line pt. „W jaki sposób obserwować dziecko, by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne” zorganizowane przez Wiedza i Praktyka.
 • 26 maja 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 22 maja 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka?” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 19 maja 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Jak poskromić złośnika w szkole i w domu?” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 20 kwietnia 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 07 kwietnia 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 02 kwietnia 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela” zorganizowany przez EDU-MACH.
 • 18 marca 2020 r. kurs e-learningowy pt. „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci? Kurs podstawowy” zorganizowany przez Cyfrowobezpieczni.pl i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • 17 marca 2020 r. szkolenie online pt. „IPET w świetle obowiązujących przepisów” zorganizowane przez epedagogika.pl.
 • 03 grudnia 2019 r. szkolenie pt. „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole i w domu” zorganizowane przez Forum Media Polska w Poznaniu.
 • 9 października 2019 r. szkolenie pt. „Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.
 • 10 września 2019 r. kurs „Kompetencje kluczowe” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia STIMULUS.
 • 10-14 czerwca 2019 r. szkolenie „Szkolny superwizor” zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie.
 • 4 czerwca 2019 r. szkolenie pt. „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD” zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 • 3 – 23 grudnia 2018 r. szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • 16 listopada 2018 r. szkolenie „Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
 • 19 października 2018 r. szkolenie „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
 • 20 września 2018 r. szkolenie „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
 • 13 września 2018 r. szkolenie „Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
 • 2 – 29 lipca 2018 r. szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • 23 kwietnia 2018 r. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Jak prawidłowo przygotować się do stosowania RODO?” organizowane przez Kancelarię ODO.
 • 1 – 30 listopada 2017 r. szkolenie pt. „Praca z genogramem” organizowane przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.
 • 1 września – 30 listopada 2017 r. szkolenie: Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” organizowane przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.
 • 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r. szkolenie pt. „Time Perspective Therapy koncepcja autorska: Philip Zimbardo, Rosemary Sword, Richard Sword” organizowane przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.
 • 6 lipca 2017 r. szkolenie pt. „Takie dziecko też jest w szkole – praca z dzieckiem nieśmiałym i wycofanym” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.
 • 1 – 30 czerwca 2017 r. szkolenie pt. „Znaczenie i zastosowanie diagnozy w praktyce psychologicznej” zorganizowane przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.
 • listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej” zorganizowany przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN w Bielsku-Białej.
 • 11 i 28 październik, 9 i 17 listopad 2016 r. szkolenie dla edukatorów profilaktyki FASD przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze problematyki zaburzeń rozwojowych spowodowanych alkoholem, zorganizowane przez Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach i Gminę Kędzierzyn-Koźle.
 • 2 października 2016 r. szkolenie pt. „KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji – narzędzie diagnostyczne dla dzieci w wieku od 1 m. ż. do 16 r. ż.” zorganizowane przez wydawnictwo Komlogo. Uzyskane uprawnienia do wykorzystywania narzędzia KOZE – certyfikat nr 354/2016/KOZE.
 • 4 sierpnia 2016 r. szkolenie „Ochrona danych osobowych” zorganizowane przez MW Format.
 • 12 czerwca 2016 r. szkolenie pt. „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” zorganizowane przez wydawnictwo Komlogo. Uzyskane uprawnienia do wykorzystywania narzędzia KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO – certyfikat nr 1712/2016/KORP.
 • 6 maja 2016 r. szkolenie pt. „Tiki – diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami” zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 • 30 listopada 2015 r. – 1 grudnia 2015 r. szkolenie pt. „Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i rozwoju” zorganizowane przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie.
 • 8 grudnia 2014 r. szkolenie pt. „Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia” zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 • 5 grudnia 2014 r. szkolenie pt. „Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych” zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 • 12 – 13 grudnia 2011 r. szkolenie pt. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” zorganizowane przez Fundację Dzieci Niczyje.
 • 4 – 5 grudnia 2010 r. szkolenie pt. „Mózg a człowiek. Metody oceny neuropsychologicznej”.
 • 16 – 17 października 2010 r. szkolenie pt. „Mózg a człowiek. Badanie i diagnoza neuropsychologiczna”.
 • 25 – 26 lutego 2009 r. szkolenie „Moi rodzice rozwodzą się – formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie” zorganizowane przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie.
 • 19 – 21 września 2008 r. kurs „Program Wspierania Rodziny. Współpraca z rodzicami i interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie” zorganizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
 • 28 – 29 marca 2008 r. szkolenie „Żałoba i utrata w praktyce interwencji kryzysowej” zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 • Czerwiec 2007 – styczeń 2008 r. „Terapia rodzin – cykl szkoleniowy” zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach.
 • 13 – 17 października 2007 r. warsztaty „Zespołowa pomoc ofiarom przestępstw – umiejętności pierwszego kontaktu i współpraca w zespole” zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Szczyrku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 25 – 26 listopada 2006 r. szkolenie: „Kryteria wiarygodności psychologicznej relacji dziecka-ofiary przemocy seksualnej” zorganizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
 • 15 – 19 maja 2006 r. „Warsztaty z zakresu mediacji w sprawach cywilnych” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów.
 • 7 – 8 marca 2006 r. szkolenie „Diagnoza i przesłuchanie dziecka molestowanego seksualnie” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie.
 • 3 – 5 marca i 9 – 11 czerwca 2005 r. kurs podstawowy nt. „Test Rorschacha – analiza i interpretacja Testu Rorschacha według systemu Exnera (Comprehensive System)” zorganizowany przez Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
 • 3 – 6 grudnia 2004 oraz 9 – 12 grudnia 2005 r. „Specjalistyczne szkolenie z zakresu wiedzy o społecznych, medycznych i etycznych problemach AIDS i narkomanii” etap I i II, zorganizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS i Krajowe Centrum ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
 • 8 – 12 maja 2000 r. seminarium pt. „Ekspertyza psychologiczna w sprawach dotyczących rodziny” zorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
 • 17 – 19 grudnia 1999 r. oraz 28 – 30 stycznia 2000 r. szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
 • 19 – 25 września 1999 r. szkolenie „Rozwój psychoseksualny człowieka – zaburzenia rozwoju, diagnoza i terapia wykorzystywania seksualnego”, zorganizowane przez Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 16 – 18 kwietnia 1999 r. szkolenie „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” zorganizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
 • 14 – 18 maja 1996 r. szkolenie dotyczące „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zorganizowane przez Biuro Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 1995 – szkolenie z zakresu prawa w Sądzie Wojewódzkim w Opolu.