Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie:

  • kryzysów w związku (zdrady, rozstania, rozwody),
  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń depresyjnych,
  • długotrwałego stresu,
  • żałoby.

Terapia dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń depresyjnych (samookaleczenia, próby samobójcze),
  • agresji i zaburzeń zachowania,
  • trudności adaptacyjnych,
  • przeżyć związanych z rozpadem rodziny.