Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie:

 • kryzysów w związku (zdrady, rozstania, rozwody),
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • długotrwałego stresu,
 • żałoby.

Terapia dzieci i młodzieży w zakresie:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych (samookaleczenia, próby samobójcze),
 • agresji i zaburzeń zachowania,
 • trudności adaptacyjnych,
 • przeżyć związanych z rozpadem rodziny.

Dla dorosłych i dzieci:

 • pomoc w przygotowaniu emocjonalnym dzieci i dorosłych do udziału w postępowaniach sądowych.