Poradnictwo

Poradnictwo w zakresie:

  • postępowania w przypadku trudności rozwojowych, dydaktycznych, wychowawczych,
  • prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka (w tym rozwoju psychoseksualnego),
  • funkcjonowania małżeństwa i rodziny,
  • spraw sądowych z udziałem małoletnich dzieci.