Poradnictwo

Poradnictwo w zakresie:

  • spraw wychowawczych,
  • prawidłowości i zaburzeń rozwoju dziecka (w tym rozwoju psychoseksualnego),
  • funkcjonowania małżeństwa i rodziny.