Prowadzone szkolenia

 • Szkolenie „Podstawowe zasady interwencji kryzysowej. Pierwsza pomoc psychologiczna osobom poszkodowanym” dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Kędzierzyn-Koźle, 08 listopada 2019 r.
 • Warsztaty psychologiczne dla seniorów w ramach wieloletniego programu „Senior+”  na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, Reńska Wieś, 21 października – 04 listopada 2019 r.
 • Szkolenie dla pedagogów w ramach Dni Otwartych OHP prowadzone wraz z dr Urszulą Strzelczyk-Raduli  „Interwencja wobec uczniów z depresją – prezentacja kwestionariusza CDI-2, zasady postępowania z dzieckiem i rodziną”, Kędzierzyn-Koźle, 15 maja 2018 r.
 • Szkolenie dla rodzin zastępczych i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – norma i patologia”, Kędzierzyn-Koźle, 25 listopada 2017 r.
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu: Samobójstwo – ukryty problem, 9 kwiecień 2014 r.
 • Trening psychologiczny w ramach kursu adaptacyjnego dla repatriantów z Kazachstanu – Kędzierzyn-Koźle, 14-15 i 28-29 październik 2006 r.
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu: Rozwój psychoseksualny dziewcząt i chłopców – norma i patologia, 30 listopad 2005 r.
 • Trening psychologiczny w ramach kursu adaptacyjnego dla repatriantów z Kazachstanu – Kędzierzyn-Koźle, 25 wrzesień, 2 i 15 październik 2005 r.
 • Szkolenie dla pracowników ROD-K w Opolu: Narkomania – nowe spojrzenie, Opole, 09 marzec 2005 r.
 • Pogadanka dla personelu medycznego Oddziału Dziecięcego Szpitala nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu: Dziecko w szpitali – analiza psychologiczna, Kędzierzyn-Koźle, 15 wrzesień 2004 r.
 • Trening psychologiczny w ramach kursu adaptacyjnego dla repatriantów z Kazachstanu – Kędzierzyn-Koźle, 03, 04, 10 lipiec 2004 r.