Psychoedukacja

Psychoedukacja obejmująca problematykę związaną z:

  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi (w tym obsesyjno-kompulsyjnymi),
  • funkcjonowaniem małoletnich w sytuacji rozpadu rodziny
  • kwestiami wychowawczymi.

Psychoedukacja może być także prowadzona na zlecenie Sądu w zakresie spraw opiekuńczych i rozwodowych.