Współpraca

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – partner w programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, czerwiec 2021 r.
  • Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach, spotkanie z rodzicami w ramach Programu „Klub Rodzica” pt. „Cyfrowe dzieciństwo – kiedy kończy się zabawa a zaczyna uzależnienie?”, listopad 2019 r.
  • Caritas Diecezji Opolskiej – Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Kędzierzynie-Koźlu – pomoc psychologiczna dla osób chorych i ich bliskich, październik – grudzień 2018 r.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich – prowadzenie badań psychologicznych i sporządzanie opinii dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, grudzień 2016 r. – listopad 2017 r. oraz styczeń – grudzień 2019 r.
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – styczeń 2013 r. – udział w badaniach dotyczących uczestnictwa dzieci w postępowaniu cywilnym i karnym.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Dzieci Niczyje – styczeń 2012 r. udział w procesie certyfikacji Przyjaznego Pokoju Przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu
  • Ministerstwo Sprawiedliwości – maj-czerwiec 2010 r. – prowadzenie badań aktowych nad sądowymi i prokuratorskimi aktami spraw karnych w Sądzie Rejonowym/Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu